Data Pendidik & Tenaga Kependidikan



SMP Negeri 1 Blega




Kepala Sekolah : Sri Astutik Handayani, M.Pd




Kesiswaan : Lilis Sri Banowati, S.Pd




WAKA Kurikulum : Nurul Fatihah, S.Si





WAKA SARPRAS : Siti Mariyam





HUMAS : Mulariya Shufiani, S.Pd





Kepala Laboratorium IPA : Syaiful Fadil, S.T




 Dra. Nur Aida




Hartadi Djatyono, S.Pd





Siti Fatimah, S.Pd



Mohammad Nizar, S.Pd




Dra. Hozaimah (Kepala Perpustakaan)




Arifin, S.Pd



Ismail, S.Pd




Mustatiah, S.Pd




Driana Maftucha, S.Pd



Rudy Hermanto, S.Pd



Sundari, S.Pd


Ahmad Rofiq, S.H, M.PdI



Reni Irawati, S.Pd



Babul Ulum, S.S



Ach. Faqih, S.Pd





Nurul Elmiyah, S.Pd





Soehartin, S.Pd





Dedy Kharisma, S.Pd






Tutik Miftahul F, S.Pd





Sri Daryati Utami, S.Pd




Syahron Kahfi, ST






Abdulloh, S.Pd






Afni Laily Hidayah, S.Pd






Wahyu Dwi Kusuma, S.Pd













TATA USAHA

Kepala T.U : JUmirah, SE









Operator : Achmad Taufiquohman








Ummi Rahmawati











Mohammad Awi










Rahayu Susilowati








Supa'i







Ismail






Fathorrahman, S.E


Suhartatik















PENSIUN

Suyatno, S.Pd
















PINDAH TUGAS



KE SMKN 1 BLEGA / 2021

Isnaniyatul Faroh, S.Pd


KE UPTD SMPN 1 KONANG / 2021

Mutmainah, S.Pd














MENINGGAL 2020


Eko Abriyanto, S.Pd

Comments

Post a Comment