Data Pendidik & Tenaga KependidikanSMP Negeri 1 Blega
Kepala Sekolah : Sri Astutik Handayani, M.Pd
Kesiswaan : Lilis Sri Banowati, S.Pd
WAKA Kurikulum : Nurul Fatihah, S.Si

WAKA SARPRAS : Siti Mariyam

HUMAS : Mulariya Shufiani, S.Pd

Kepala Laboratorium IPA : Syaiful Fadil, S.T
 Dra. Nur Aida
Hartadi Djatyono, S.Pd

Siti Fatimah, S.PdMohammad Nizar, S.Pd
Dra. Hozaimah (Kepala Perpustakaan)
Arifin, S.PdIsmail, S.Pd
Mustatiah, S.Pd
Driana Maftucha, S.PdRudy Hermanto, S.PdSundari, S.Pd


Ahmad Rofiq, S.H, M.PdIReni Irawati, S.PdBabul Ulum, S.SAch. Faqih, S.Pd

Nurul Elmiyah, S.Pd

Soehartin, S.Pd

Dedy Kharisma, S.Pd


Tutik Miftahul F, S.Pd

Sri Daryati Utami, S.Pd
Syahron Kahfi, ST


Abdulloh, S.Pd


Afni Laily Hidayah, S.Pd


Wahyu Dwi Kusuma, S.Pd

TATA USAHA

Kepala T.U : JUmirah, SE

Operator : Achmad Taufiquohman
Ummi RahmawatiMohammad Awi


Rahayu Susilowati
Supa'iIsmail


Fathorrahman, S.E


SuhartatikPENSIUN

Suyatno, S.Pd
PINDAH TUGASKE SMKN 1 BLEGA / 2021

Isnaniyatul Faroh, S.Pd


KE UPTD SMPN 1 KONANG / 2021

Mutmainah, S.Pd


MENINGGAL 2020


Eko Abriyanto, S.Pd

Comments

Post a Comment